Browsing Archive October, 2017

Да изчистим България заедно

На 04.06.2017 год. участвахме в инициативата "Да изчистим България заедно". Почистихме района около местността "Кирилова поляна" в подстъпите на резерват "Риломанастирска гора". Ръководтсвото на Национален парк "Рила" осигури необходимите оръдия ...