Ние жените

Сдружение "Движение - Ние жените" работи за възможно най-пълното и цялостно реализиране на жените в икономическия и обществения живот

Сдружението „Движение - Ние жените” е юридическо лице с нестопанска цел, със седалище Благоевград.

Роден за да донесе Божията Светлина.

Носил кръста сам до Голгота

за да бъде разпънат на него

там на върха за да изкупи човешкия грях

В болка умрял, нооо чудо се случило тогаз – Христос възкръснал

Възкръснал за да бъде Вечна Светлина която да ни пази и закриля.

Нека пазим образа божествен и станем по – добри от предните отминали години.

Христос Воскресе.

НАШЕТО ПОКОЛЕНИЕ

Веднъж синът ми ме попита:
„Как живеехте преди без достъп до технологии, без интернет, без компютри, без телевизори, без климатик, без мобилни телефони?”
Аз му отговорих:
„А как живее днес вашето поколение – без вяра, без състрадание, без чест, без уважение, без срам, без скромност, без да четете книги …..
Ние, хората, които сме родени между 1945-1985 г., сме благословени.
Нашият живот е живо доказателство за това –
играехме и карахме велосипеди, без никога да носим каски. Не се страхувахме да ходим сами на училище още от първия учебен ден.
След училище играехме навън до залез слънце.
Никога не сме гледали телевизия по цял ден.
Играехме с истински приятели, а не с приятели от Интернет.
Ако някога сме били жадни, пиехме обикновена чешмяна вода, а не бутилирана вода.
Бяхме по-малко болни, въпреки че преди това споделяхме една и съща чаша лимонада с четирима приятели.
Родителите ни лекуваха с обикновени средства домашно производство или с помощта на традиционната медицина.
Никога не наддавахме на тегло, въпреки, че основно ядяхме хляб.
Бяхме свикнали сами да създаваме своите играчки и да си играем с тях.
Споделяхме си с приятелите играчките, книгите.
Родителите ни не бяха богати. Те ни дадоха любовта си, научиха ни да ценим духовното, а не материалното, научиха ни на истински човешки ценности – честност, вярност, уважение, трудолюбие.
Никога не сме имали мобилни телефони, DVD, конзоли за игри, видео игри, персонални компютри, интернет чат.
Но имахме истински приятели!
Ходехме си на гости без покана.
Нашите спомени бяха на черно-бели фотографии, но въпреки това те бяха ярки и цветни, и ние прелиствахме семейните албуми с удоволствие.
Не си хвърляхме книгите в кошчето, четяхме ги и ги препрочитахме.
Не криехме живота си от очите на другите и не обсъждахме живота на другите хора с възторг, както вие сега, показвайки живота си в социалните мрежи, публично обсъждайки семейните си тайни в медиите.
Ние сме уникалното и най-разбиращото поколение, защото, сме последното поколение, което слуша своите родители, освен това, ние сме първото поколение, което слуша децата си.
И ние сме тези, които все още сме по-умни от вас и ви помагаме.
Ние сме ограничено издание.
Насладете ни се!
Учете се от нас!
Оценявайте ни!
Преди да изчезнем.
                                                                       ПРОЕКТ

ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЗА БЛАГОЕВГРАД

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

между

неправителствени организации и граждани
от община Благоевград

Неправителствените организации и гражданите, наричани по-долу “Договарящи се страни”,

отчитайки важната роля на диалога между тях и община Благоевград, необходимостта от сътрудничество с цел развитие на гражданското общество и подобряване на условията за реализация на гражданите в община Благоевград и страната,

ръководейки се от международно приетите принципи, норми и националните нормативни актове и от взаимното желание за постигане на набелязаните цели, залегнали в този меморандум,

като изразяват стремеж да развиват сътрудничество, с цел икономическото развитие на община Благоевград, екология и обществен ред, социални дейности, съхранение на вековните традиции на народа ни, подпомагане развитието на извънучилищните дейности сред подрастващото поколение и утвърждаване на моралните ценности на българския народ.

се споразумяха за следното:

  1. Договарящите се страни осъществяват сътрудничеството си на равноправна и взаимноизгодна основа при спазване разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
  2. Да си сътрудничат при организиране на широко обществени прояви насочени към значими проблеми и събития в община Благоевград и страната.
  3. Да взаимодействат за цели насочени към социалните проблеми в обществото и помощ на групите в неравностойно положение в община Благоевград и страната.
  4. Да работят активно за повишаване капацитета на неправителствените организации е диалог между НПО и граджани на територията на общината и страната.
  5. Да работят съвместно за постигате на прозрачност и публичност в работата на институциите в община Благоевград и страната.
  6. Да споделят своя опит за работа в структурите на гражданското общество и гражданите, с цел развитие на организациите в община Благоевград и страната.
  7. Да си сътрудничат за формиране на политики в защита на интересите на гражданите, на регионално и на национално ниво.
  8. Страните ще си предоставят взаимно информация за прояви, касаещи значими проблеми, с цел постигане на широка обществена подкрепа при решаването им.
  9. Всички спорни въпроси, свързани с тълкуването и изпълнението на този меморандум се решават чрез взаимни консултации и преговори между Договарящите се страни.

Меморандумът е отворен за всички неправителствени организации и граждани от общината, отстояващи моралните ценности на българското обществото, с цел разширяване и повишаване на значимостта на позициите на неправителственият сектор.

Този Меморандум се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на публичното му огласяване.

Всяка от договарящите се страни може да денонсира този Меморандум, като обяви публично за своето намерение.

Подписан в гр. Благоевград на 05.06.2020г./петък/  11:00 ч. в НЧ „Никола Вапцаров 1866”.

Проекта се реализира с медийното партньорство на Радио Благоевград.

       

Демокрацията и хуманизма

Нашите водещи принципи за защита правата на жените, децата и семейството
Адрес на сдружението
2700 Благоевград,
ул. "Крали Марко" 4
Председател: Здравка Чимева
"Движение - Ние жените" организира
Помощ за хората в неравностойно положение и работи активно против всяко насилие в обществото, както и проява на дискриминация

Запис от представянето на проект „Социални занаяти”

Благотворителен базар за с. Скребатно - интервю с организаторите

БЛАГОДАРНОСТ

Благодаря на моите скъпи приятелки Евгения Йорданова и Ваня Симеонова – авторки на тези прекрасни книги ! Благодаря и на Здравчето Чимева за чудесния  подарък ,, Един живот две родини “! Влакове на различни коловози сме ние българите – пръснати по целия свят и между две родини отглеждаме децата си . Но макар и далече – моето ТУК е България . Моят влак се движи по онези релси , които ме отвеждат към моята Родина и казвам: ,,Аз съм тук – където е сърцето ми , а то е в България “!

Благодаря ви от сърце !

Таня Петрова

ВЛАКЪТ НА ЖИВОТА

Прочети; толкова e красиво! 🚂🚋🚋🚋🚋🚋🚋🚋
Влакът на живота:
Животът е като пътуване с влак, с всички спирки, отбивки и инциденти. Качваме се, срещаме се с родителите си и си мислим, че те винаги ще пътуват с нас, но на някаква спирка те ще слязат и трябва да продължим пътуването си без тях. Но във влака ще има много пътници, нашите братя и сестри, братовчеди, приятели, дори любовта на живота ни. Мнозина ще слязат и ще оставят голяма празнота. А други дори няма да забележим, че са отпаднали. Това е пътешествие, изпълнено с радости, скърби, поздрави и сбогувания.
Успехът се състои в: поддържане на добри отношения с всички.
Голямата загадка е: Никога не знаем на коя спирка ще слезем.
Затова трябва да живеем, да обичаме, да прощаваме и винаги да даваме най-доброто! Защото когато дойде моментът, в който трябва да слезем и мястото ни е празно, трябва да останат само хубави мисли за нас и да пътуваме завинаги във влака на живота !!!
Пожелавам ви пътуването ви да бъде по-красиво всеки ден, да имате винаги любов, здраве, успех и пари в себе си.
Много благодаря на всички вас пътници във влака на живота ми !!! Силните хора знаят как да поддържат живота си в една линия. Дори със сълзи на очи те могат да кажат с усмивка: добре съм. Ако вярвате в това, изпратете това на приятели, включително и на мен. Вижте какво се случва след 30 минути. Бъдете честни и изпратете това на всички, които ви разсмяха миналата година. Просто го изпращам, за да кажа: Приятно е, че ви имам!
🚂🚃🚋🚃🚋🚃🚋🚃🚋🚃🚋
Нашите дейности
Какво правим за децата

Организираме публични прояви и обществени дискусии за утвърждаване на традиционните ценности сред младото поколение.

Включете се в нашите инициативи

Разнообразете живота си! Отделете от свободното си време и ще получите много нови преживявания! Ние очакваме с нетърпение Вас и Вашите идеи.
logon2

ВРЕМЕ Е ЗА ДЕЙСТВИЕ

Посещавайте страницата ни, споделете нашите инициативи и поканете вашите приятели
Нашите партньори
Нашите приятели

Интервю с Бог

Ние жените
Logo