Сосиете Женерал Експресбанк дари храни на 14 семейства

С лични средства на служителите на клон Благоевград бяха закупени и дарени храни на 14 семейства от Благоевград. Координатор на акцията бе Янка Иванова. По инициатива на Таня Вретенарска и Екатерина Кирлиева – служители в Сосиете Женерал ЕКСПРЕСБАНК,  към пакетите с храна, включващи трайни храни като боб, олио, ориз, леща, захар, макарони, лютеница, за децата имаше малки играчки и книжки.

Дрешки и играчки дариха Ивана Илкова и Андреа Кирлиева, които с много любов и ентусиазъм се включиха в кампанията.

Дарението е направено в сътрудничество с Българска хранителна банка, която насочва дарените продукти чрез мрежа от партньори. За тази кампания партньор на Българска хранителна банка за Благоевград е Сдружение „Движение – Ние жените”

Българска хранителна банка има за цел да развие устойчива система за хранително подпомагане и до 2018 година да осигурява подпомагане,  достигащо системно до 300 000 човека. Сосиете Женерал Експресбанк – клон Благоевград даде своя принос и добър пример.

Сдружение „Движение – Ние жените, в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане“ Благоевград, осигури подбор на нуждаещите си семейства.

 От името на всички семейства, които получиха помощ в тази кампания и от името на обществеността в Благоевград изразяваме нашата благодарност към всички служители на Сосиете Женерал ЕКСПРЕСБАНК – Благоевград за тяхната съпричастност към социалните проблеми и активната им гражданска позиция.

Индивидуални пакети за всяко от 14-тесемейства

“Движение -Ние жените” прие дарението лично от Директора на СЖ Експресбанк – клон Благоевград – Елка Апостолова

Ивана Илкова и Андреа Кирлиева се включиха с голям ентусиазъм в дарителската кампания

Ние жените
Logo