Почистване НП “Рила”

Снимки от почистването на 14.09.2019 г. в национален парк Рила. Участници – потребителите на  дневен център Зорница и дaмите от “Ние жените”.

Ние жените
Logo