Неправителствени организации се споразумяха за сътрудничество

Неправителствени организации се споразумяха за сътрудничество

10.03.10

На 10 март в сградата на Община Благоевград бе организирана среща с представители на 15 неправителствени организации от Благоевград. Инциативният комитет бе от членове на “Движение-Ние жените” и “Благоденствие и бъдеще за Благоевград”. Целта е, организациите с общи морални ценности да си сътрудничат и подкрепят при отстояването на позиции по важни проблеми на регионално и национално ниво. Да  работят съвместно на равноправна основа за постигате на прозрачност и публичност в работата на институциите и за повишаване капацитета на НПО в региона.

Присъстващите на срещата приеха Меморандум за сътрудничество, който остава отворен и за други НПО от общината.

Сътрудничеството между неправителствени организации от региона не е прецедент. Във връзка с обсъждането и примането на закона за генно модифицирани организми 16 неправителствени организации от Благоевград организираха кампания и подписка в подкрепа на природосъобразните продукти в страната ни

ДНЖ Благоевград съвместно с още 15 НПО от общината организира кампания в защита на природосъобразните продукти на  24 февруари 2010 г.

Шестнадесет местни неправителствени организации от Благоевград организираха съвместна кампания в защита на естествените продукти и ясни закони за контрол върху храните. 5 000 подписа събраха представителите ни, като бяха посрещнати радушно от гражданите на централния пазар за кооперативни продукти. На 24 февруари движението, совместно с партньорите “Екоюгозапад” и “Благоденствие и бъдеще за Благоевград”, които бяха и инициатори, организира подписка на централния открит пазар в Благоевград. Много настроение имаше около масите изпълнени с натурални български продукти, които доброволци на движението поднасяха на гражданите. Народната музика допълваше духа на инициативата за “запазване на българския вкус”. Открита подкрепа за естествените продукти и сортове демострираха всички граждани.

Ние жените
Logo