Масленица

В събота 17 февруари 2018г. „Движение-Ние Жените Благоевград“ за поредна година взе участие в хилядолетния Руски празник Масленица.

По стар  обичай, още от входа гостите бяха посрещани с топли блини и глътка водка.

Всички си простиха един на друг грешките. Празника продължи с много песни, танци и игри.

Изгарянето на сламената кукла, облечена в престилка, пълна с пожелания, написани от присъстващите, за нещо което да се махне от живота им, символично от огъня, бе неизменна част от празника.

Ние жените
Logo