Коледен базар 2019

За единадесета поредна година  Сдружение  –„ Движение  Ние Жените „ – Благоевград на 19- 20.12.2019г. , съвместно с Община Благоевград организира Коледна  благотворителна кауза – изложба , базар на предмети изработени от потребители на заведения за социални услуги –деца и  възрастни хора с увреждания . Сумите събрани от продажбите , ще бъдат предоставени за социални нужди и трудова терапия .

Ние жените
Logo