Коледен базар 2018

За десета поредна година  Сдружение  –„ Движение  Ние Жените „ – Благоевград на 14- 15.12.2017г. , съвместно с Община Благоевград стана част от Коледна  благотворителна кауза. Изложба , базар на предмети изработени от потребители на заведения за социални услуги –деца и  възрастни хора с увреждания . Сумите събрани от продажбите , ще бъдат предоставени за социални нужди и трудова терапия .

Ние жените
Logo