Кампания за почистване на отпадъци

22.06.14

Кампанията на БТВ постигна безспорен успех за страната ни в посока на утвърждаване на ценности като уважение към природата, уважение към града ни, към улицата, по която минаваме всеки ден. Да пазим природата от отпадъци от нашия бит трябва да бъде морален принцип, който трябва да се възпитава и поощрява.

„Движение – Ние жените“ с ентусиазъм се включи в кампанията, като организира група от три поколения – пенсионери, работещи, студенти от ЮЗУ, специалност “Екология” и деца.

Рано сутринта с автобус, организиран от НП „Рила“ групата се отправи към „Карталска поляна“ в резервата „Парангалица“. Още по пътя на това прекрасно кътче от Рила, групата изчисти едно нерегламентирано сметище, като събра десетки чували от отпадъци. Още толкова отпадъци бяха събрани и в самия подход към резервата.

Със сигурност не сме успели да изчистим всички боклуци от Благоевград до Бодрос, но излязохме и работихме с нашите семейства, с нашите деца, с нашите внуци. Движението винаги е ценяло и активно е работило за възпитанието и приемствеността на поколенията – това е част от нашия народ и нашите добродетели.

Много съдържателна и с настроение бе беседата на Главен експерт Стефан Кирилов от НП „Рила“, чието изложение ни спечели с искрената си отдаденост към професията и природата. С много настроение и изключителен интерес бе посрещната викторината, за която НП „Рила“ бяха осигурили туристически карти на Рила, професионални рекламни брошури за резерватите и книги.

Ние жените
Logo