Изложба-базар

Изложба-базар на изделия, произведени в Защитените жилища в областта

29.12.10

На 23.12.2010 г. от 12.00 до16.00 ч.  пред сградата на Община Благоевград бе представена Коледна Изложба-базар на прекрасни изделия, изработени   от младежите в Защитените жилища в Благоевград, Банско и Разлог под девиза “Всеки има право на достоен живот!”

Специален щанд бе отделен за ателиетата на “ЗАЩИТЕНА РАБОТИЛНИЦА”- Разлог, реализиран по  проект МОГА (Малка общност за голям актив), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е насочен към разрешаване на проблеми с безработицата и ниското ниво на обучение и квалификация на хора в неравностойно положение, като подпомага тяхната социална интеграция и адаптирането им към предизвикателствата на пазара на труда. Основните цели на проекта са да се въведат и развият нови подходи за защитена заетост и социално включване на хората с интелектуални затруднения и/или множество увреждания. Направени са първите стъпки в утвърждаването на социалното предприемачество в България.

Ние жените
Logo