Духът на българката е несломим!

Евгения, която в продължение на години доказваше своята голяма любов към децата и гореше в социалните проблеми на обществото, подкрепи Народно читалище “Никола Вапцаров”. Евгения Йорданова подари на четалището първия брой за 2014 г. на списание “Огнище”, което спря да излиза преди три години.

Последните два месеца сърцатата дама издирваше непубликувани творби на млади и познати автори за да ги включи в обновеното издание на списанието. Списанието носи име, което му е дадено с любов и предава дълбокия смисъл на духовността – топлината и светлината на всеки от нас, на нашето общество. Евгения съживи тази светлина, като вложи всичките пари от първите пенсии в изданието.

Благоевград получи един невероятен подарък, “Движение – Ние, жените” получи един невероятен подарък, всеки от нас – получи… Почуствахме, че устремът е жив и може би всеки от нас също може…

19.02.14

Ние жените
Logo