Нашето поколение

Бяхме по-малко болни, въпреки че преди това споделяхме една и съща чаша лимонада с четирима приятели.
Родителите ни лекуваха с обикновени средства домашно производство или с помощта на традиционната медицина.
Никога не наддавахме на тегло, въпреки, че основно ядяхме хляб.
Бяхме свикнали сами да създаваме своите играчки и да си играем с тях.
Споделяхме си с приятелите играчките, книгите.
Родителите ни не бяха богати. Те ни дадоха любовта си, научиха ни да ценим духовното, а не материалното, научиха ни на истински човешки ценности – честност, вярност, уважение, трудолюбие.
Никога не сме имали мобилни телефони, DVD, конзоли за игри, видео игри, персонални компютри, интернет чат.
Но имахме истински приятели!
Ходехме си на гости без покана.
Нашите спомени бяха на черно-бели фотографии, но въпреки това те бяха ярки и цветни, и ние прелиствахме семейните албуми с удоволствие.
Не си хвърляхме книгите в кошчето, четяхме ги и ги препрочитахме.
Не криехме живота си от очите на другите и не обсъждахме живота на другите хора с възторг, както вие сега, показвайки живота си в социалните мрежи, публично обсъждайки семейните си тайни в медиите.
Ние сме уникалното и най-разбиращото поколение, защото, сме последното поколение, което слуша своите родители, освен това, ние сме първото поколение, което слуша децата си.
И ние сме тези, които все още сме по-умни от вас и ви помагаме.
Ние сме ограничено издание.
Насладете ни се!
Учете се от нас!
Оценявайте ни!
Преди да изчезнем.
Ние жените
Logo