Проекти

„Наслади се на уникалната природа – Велотуризъм в помощ на природата”

На 06. 07. 2013 на алеята за Парк „Бачиново”, гр. Благоевград беше даден старт на кампанията “Сливи за смет”, провеждана във връзка с изпълнение на проект „Наслади се на уникалната природа – Велотуризма в помощ на природата” (SUN).

Проектът се осъществява съвместно с Бизнес информационна агенция и Консултантски Център – Сандански, Агенцията за европейска интеграция – клон Кюстендил, и Сдружение „Движение Ние-жените” – Благоевград, с водещ партньор  Сдружение „Център за развитие на селските райони Bujrum”, Куманово, Македония. Основен фокус на проекта е да се подобри качеството на живот в трансграничния регион на България и Македония чрез създаване на възможности за спорт, отдих, туризъм и устойчиво управление на опазването на околната

В тази връзка на 06. 07. 2013 (събота) се проведе Мероприятие „Сливи за смет-2”, на което много деца, ученици и граждани, с общи усилия се включихя в почистването на нашия град.
С тази акция се стартира и началото на ваканцията и активния туристически период. Отборът събрал най-много боклук  получи награди! След почистването всички  се присъединиха на обяд-пикник близо до тенис-кортовете.

Така, заедно  стартирахме една, надяваме се, вълнуваща, лятна Ваканция. Благоевград даде пример за правилно отношение към Природата и към здравословния начин на живот!

Ние жените
Logo