Всички заедно за Благоевград

ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЗА БЛАГОЕВГРАД

ПОКАНА

 

Инициативен комитет организира среща „кръгла маса” за неправителствени организации и граждани от община Благоевград на  05.06.2020г. /петък/ във фоайето на Народно Читалище „ Никола Й. Вапцаров-1866” – Благоевград.

Теми на срещата:

  •  Икономическо развитие на община Благоевград;
  • Екология и обществен ред;
  •  Социални дейности;
  • Възможности и сфери за сътрудничество на НПО в общината;
  • Координирано сътрудничество между НПО за постигане на по-добри резултати при отстояване на позициите по конкретни проблеми на регионално и национално ниво;
  • Предложение за организационна структура.

 

Неправителствените организации и граждани от община Благоевград, участници в срещата, имат конкретни цели в своята политика, но всички са ангажирани с общественото развитие и отстояват общи морални ценности. Срещата е начало за организирано сътрудничество с цел повишаване ролята на НПО на територията на общината и тежестта на позициите им пред обществеността и институциите.
ПОКАНАТА Е ОТВОРЕНА И ВСЕКИ МИЛЕЕЩ ЗА БЛАГОЕВГРАД Е ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Инициативен комитет:

СОСЗР Благоевград –  Полк. Иван Петров п-л на СО

Сдружение „Благоденствие и бъдеще за Благоевград” –  Първолета Евтимова

„Пирински туристически форум” –  Симана Марковска

Инициативен комитет „Гражданска инициатива за запазване, социализация и развитие като атрактивна туристическа дестинация на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1.” – Лазар Андреев

Надежда за четириноги  –  Надка Войнова

Сдружение „Движение – Ние Жените” – Благоевград – Здравка Чимева

Ние жените
Logo